PSYKOLOGBUTIKKEN

Psykologbutikken

- Birgitte Brøndum

Psykolog Birgitte Brøndum

-I Loop, Frederikshavn

 

Jeg bor i Frederikshavn med min mand. Jeg har tre voksne døtre og 7 børnebørn.

Min baggrund for at starte ”psykologbutikken” er følgende.

 

Har arbejdet som lærer fra 1970 til 1996, hvor jeg dels har arbejdet i København og senere på en skole i Nordjylland, hvor jeg flyttede til i 1973.

Jeg har arbejdet i PPR regi fra 1997 og indtil nu, hvor jeg foruden arbejde ift. børn mellem 0-18 år, har arbejdet for familieafdelingen i Dronninglund med samtaleterapi.

 

Jeg blev autoriseret i 2002

 

Jeg har herudover haft private klienter, der selv har henvendt sig, og haft opgaver for flere nordjyske kommuner.

Derudover har jeg haft en del kursusvirksomhed i Mariager Fjord, Jammerbugt og Brønderslev kommuner ift. blandt andet ”Trin for Trin”, der handler om udvikling af sociale kompetencer og forskellige andre pædagogiske emner, hvor lærere og pædagoger har været deltagere.

 

Herudover har jeg dygtiggjort mig på forskellige kurser, se linket Kurser

 

I det terapeutiske arbejde tager jeg udgangspunkt i kognitiv teori set i et systemisk perspektiv.

Det er min erfaring, at man gennem et for det meste kortvarigt terapeutisk forløb, kan give klienten en bedre forståelse for hans/hendes udfordringer, og samtidig åbne op for en større forståelse for ændring af handlemuligheder.